AleksanderJanic 244 wyśw. 29-12-2022 23:32

Efekt fotoelektryczny

Wyjaśnij dlaczego fala o długości większej od pewnej wartości granicznej nie wywołuje efektu fotoelektrycznego


Proszę o pomoc


fotoefekt Dodaj post do ulubionych Poproś o pomoc
s.gugula 30-12-2022 13:57

To jest warunek na zajście efektu fotoelektrycznego w danym materiale - aby doszło do wybicia elektronu z powierzchni danego metalu, foton, który ma spowodować to wybicie (czyli właśnie efekt fotoelektryczny) musi mieć wystarczająco wysoką energię, aby tego dokonać - ta energia to tzw. praca wyjścia. Energia fotonu jest poza tym odwrotnie proporcjonalna do długości fali stowarzyszonej z tym fotonem, więc ta długośc musi być odpowiednio mała. Jeśli jest zbyt duża, to energia fotonu jest zbyt mała i efektu fotoelektrycznego nie będzie.