KlaudiaN 42 wyśw. 20-03-2023 14:56

2020 styczeń nowa era zad.7Nie wiem jak ocenić amplitudę i energię kin. Wiem, że okres drgań będzie większy ze wzoru na prędkość kątową wahadła, ale nie wiem jak resztę wywnioskować. 


fizyka wahadło Dodaj post do ulubionych Poproś o pomoc
s.gugula 21-03-2023 14:12

Skoro okres jest większy, to częstotliwość jest oczywiście mniejsza. Amplituda, która w dobrym przybliżeniu dla wahadła matematycznego będzie maksymalnym wychyleniem np. kulki zawieszonej na końcu nici od położenia równowagi w kierunku poziomym dla dłuższego wahadła będzie też zatem większa. A jeśli amplituda jest większa, to większa jest również całkowita energia mechaniczna drgań (ze wzoru Ecałk = 1/2 * k * A^2), a zatem większa będzie również energia kinetyczna w najniższym punkcie, bo w tym punkcie ta energia mechaniczna jest w całości energią kinetyczną.