Hetman 120 wyśw. 06-11-2023 20:57

Zad 2 Błąd przybliżenia.

Podaj błąd bezwzględny, błąd względny i błąd względny wyrażony w procentach (%) poniższych przybliżeń.

Napisz czy przybliżenie jest z nadmiarem czy niedomiarem.

Podaj liczbę x jeśli wiadomo że: 

a) liczba 18 jest przybliżeniem z nadmiarem liczby x,a błąd bezwzględny tego przybliżenia wynosi 0,45.

b) liczba 8 jest przybliżeniem z niedomiarem liczby x, a błąd względny tego przybliżenia wynosi 0,02.Nie za bardzo się orientuję jak to zrobić.


#bladprzyblizenia Dodaj post do ulubionych Poproś o pomoc
jarosinski 08-11-2023 17:11

Należy wykorzystać wzory na błąd względny i bezwzględny.

a) Jeżeli wiemy, że liczba 18 jest przybliżeniem z nadmiarem to oznacza to, że właściwa liczba jest mniejsza od 18.

Ze wzoru na błąd bezwzględny: 0,45 = | x - 18 | 

Rozwiązujemy równanie: 0,45 = x - 18 lub 0,45 = -x + 18

Otrzymujemy dwa rozwiązania: x = 18,45 oraz x = 17,55

Wiemy z założenia, że x < 18 zatem odpowiedź to x=17,55

Analogicznie należy zrobić podpunkt b) natomiast należy wykorzystać wzór na błąd względny.