Julia 93 wyśw. 09-12-2023 19:15

ZZ.164

1. Wskaż, który z prętów stanowi biegun dodatni, a który biegun ujemny ogniwa, zapisując obok każdego z nich odpowiedni symbol (+ lub -)

2. W opisanym ogniwie

A. rozpuszczać się będą oba pręty

B. nie będzie się rozpuszczał żaden z prętów

C. rozpuszczać się będzie tylko pręt węglowy

D. rozpuszczać się będzie tylko pręt cynkowy


Wiem, że to było na zajęciach, jednak dalej nie do końca rozumiem skąd wiedzieć na którym pręcie utworzy się który biegun oraz nie wiem jak rozwiązać podpunkt 2. 


zbiór zadań cke Dodaj post do ulubionych Poproś o pomoc
s.gugula 10-12-2023 11:56

Wszystkie informacje pozwalające na udzielenie odpowiedzi w obu tych podpunktach są zawarte w treści głównej tego zadania - nie musimy bowiem sami wiedzieć tych rzeczy. Odnośnie podpunktu pierwszego jest tam zdanie mówiące, że (cytuję): "Po połączeniu przewodem obu prętów, elektrony zaczynają się przemieszczać wzdłuż przewodu do pręta węglowego" - stąd możemy wywnioskować, że pręt węglowy musi mieć wyższy potencjał (elektrony przemieszczają się od minusa do plusa), a zatem pręt cynkowy to biegun ujemny, a pręt węglowy to biegun dodatni.

Co do drugiego pytania, to znów w tekście znajdziemy informację o tym, że pręt cynkowy wchodzi w reakcje chemiczne z kwasem, a zatem rozpuszcza się on, natomiast pręt węglowy (cytuję): "Gdy do kwasu zostanie także włożony pręt węglowy, nie wchodzi on w żadne reakcje chemiczne." A zatem pręt węglowy się nie rozpuszcza, stąd poprawna odpowiedź to D.