Julia 135 wyśw. 03-02-2024 19:48

2002S.2

Zbudowano następujący obwód prądu stałego:

Umieszczony w tym obwodzie amperomierz pokazuje natężenie prądu równe 3A,  woltomierz napięcie 15V.

3. Oblicz moc wydzieloną na oporniku o oporze 6om.


Nie wiem jak zrobić podpunkt 3.


matura stara Dodaj post do ulubionych Poproś o pomoc
s.gugula 04-02-2024 14:11

Zakładam, że obliczyłaś już wspomniany opór Rx z podpunktu drugiego - powinien on wyjść równy 3 omy. Żeby obliczyć teraz moc wydzieloną na jakimś oporniku, to należy skorzystać ze wzoru na moc prądu: P = U*I. Możemy natomiast oczywiście wykorzystać prawo Ohma (I = U/R), aby moc tę uzależnić od oporu danego opornika, co jest w naszym przypadku wygodne, ponieważ znamy opór opornika, dla którego tę moc chcemy policzyć. Można zatem tę moc zapisać jako P = I^2*R lub P = U^2/R. W pierwszym przypadku do policzenia będziemy mieli natężenie prądu płynącego przez ów opornik, w drugim napięcie na tym oporniku. Wybieramy dowolne podejście. Ja wybiorę obliczenie natężenia, czyli pierwszą wersję. Zauważmy, że oporniki 3 omy i 6 omów są połączone ze sobą równolegle, więc napięcie na nich jest takie samo. Możemy zatem zapisać, że I1 * 3 omy = I2 * 6 omów (jako I1 oznaczyłem nat. pradu płynącego przez opornik 3 omy, a jako I2 nat. prądu płynącego przez opornik 6 omów). Mamy tu oczywiście dwie niewiadome, więc przyda się jeszcze jedno równanie, np. wykorzystać możemy pierwsze prawo Kirchhoffa - widzimy bowiem że prąd płynący przez amperomierz (równy 3 A) rozdziela się na I1 i I2, więc: I1 + I2 = 3 A. mamy zatem układ dwóch równań na dwie niewiadome, wyliczamy I2 i obliczamy na tej podstawie moc na oporniku 6 omów jako: P = I2^2*6 omów. Powinno wyjść 6 watów ;) 


Julia 05-02-2024 19:34

Dziękuję bardzo za pomoc, myślałam o 1 prawie Kirchhoffa, ale czegoś mi brakowało.


s.gugula 05-02-2024 22:05

Nie ma sprawy :)