Julia 64 wyśw. 22-05-2024 16:16

Arkusz 9 zad 12.2

Oblicz stosunek liczby Jąder izotopu Bromu do liczby jąder produktu jego rozpadu w próbce po upływie 72 min. Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.


Dlaczego liczymy ten stosunek jako n(72)/n zamiast na odwrót, gdzie n=n0-n(72)?


Arkusze maturalne Dodaj post do ulubionych Poproś o pomoc
s.gugula 22-05-2024 19:45

Robimy tak, ponieważ wzór N(t) = N0*(1/2)^(t/T) to wzór pozwalający obliczyć ile jąder pierwotnego izotopu zostaje w próbce po czasie t. Czyli jak to zapisałaś n(72) to jest liczba jąder bromu pozostała po czasie 72 h. Natomiast n0 - n(72) to będzie właśnie liczba jąder produktu, czyli w istocie stosunek n(72)/n, to to co chcemy obliczyć.