9556 wpisów na forum ‧ Bez komentarzyNajnowszeNajlepsze
Matematyka podstawowa
Procenty 91561 wyświetleń 211 postów
Błędy przybliżenia 5844 wyświetleń 10 postów
Potęgi i pierwiastki 19240 wyświetleń 47 postów
Logarytmy 14636 wyświetleń 41 postów
Wyrażenia i wzory skróconego mnożenia 11881 wyświetleń 31 postów
Równości i nierówności 6680 wyświetleń 21 postów
Funkcja liniowa 23884 wyświetleń 60 postów
Funkcja kwadratowa 44869 wyświetleń 109 postów
Funkcja wykładnicza 9121 wyświetleń 25 postów
Równania i nierówności 3737 wyświetleń 14 postów
Ciągi 30878 wyświetleń 71 postów
Trygonometria 23573 wyświetleń 50 postów
Planimetria 42551 wyświetleń 116 postów
Geometria analityczna 33316 wyświetleń 77 postów
Zadania z treścią 12381 wyświetleń 20 postów
Kombinatoryka 17392 wyświetleń 48 postów
Statystyka 3049 wyświetleń 10 postów
Stereometria 10975 wyświetleń 39 postów
Inne 53071 wyświetleń 130 postów
Matematyka rozszerzona
Funkcje 128668 wyświetleń 241 postów
Funkcja kwadratowa 283864 wyświetleń 559 postów
Wielomiany 177953 wyświetleń 341 postów
Trygonometria 248288 wyświetleń 521 postów
Ciągi 124730 wyświetleń 243 postów
Szeregi 33062 wyświetleń 52 postów
Granice 58657 wyświetleń 115 postów
Zadania na dowodzenie nierówności 120302 wyświetleń 262 postów
Zadania na dowodzenie podzielności 56458 wyświetleń 106 postów
Logarytmy 71015 wyświetleń 145 postów
Funkcja wykładnicza 9868 wyświetleń 20 postów
Planimetria 310714 wyświetleń 661 postów
Rachunek różniczkowy 124104 wyświetleń 274 postów
Geometria analityczna 153927 wyświetleń 389 postów
Kombinatoryka i prawdopodobieństwo 247090 wyświetleń 592 postów
Zadania optymalizacyjne 143837 wyświetleń 330 postów
Stereometria 93660 wyświetleń 232 postów
Inne 244655 wyświetleń 596 postów
Fizyka
Kinematyka 58967 wyświetleń 145 postów
Dynamika 132448 wyświetleń 305 postów
Bryła sztywna 74430 wyświetleń 175 postów
Hydro–aerostatyka, 49933 wyświetleń 116 postów
Termodynamika 111763 wyświetleń 299 postów
Elektrostatyka 59896 wyświetleń 146 postów
Prąd stały 77663 wyświetleń 202 postów
Elektromagnetyzm 91554 wyświetleń 261 postów
Ruch harmoniczny 38704 wyświetleń 105 postów
Fale 32792 wyświetleń 91 postów
Grawitacja i kosmologia 51985 wyświetleń 136 postów
Optyka 66052 wyświetleń 154 postów
Cząstki i fale de Broglie'a 12443 wyświetleń 36 postów
Fizyka jądrowa 29195 wyświetleń 81 postów
Inne 52528 wyświetleń 164 postów
Studia
Matematyka 67325 wyświetleń 161 postów
Programowanie 4581 wyświetleń 9 postów
Różne 124 wyświetleń 1 postów
Matematyka 8 klasa
Potęgi i pierwiastki 3665 wyświetleń 10 postów
Wyrażenia algebraiczne 743 wyświetleń 2 postów
Procenty 334 wyświetleń 1 postów
Geometria płaska 6477 wyświetleń 22 postów
Geometria przestrzenna 4929 wyświetleń 14 postów
Oś liczbowa i układ współrzędnych 38 wyświetleń 1 postów
Zadania praktyczne oraz tekstowe 2754 wyświetleń 9 postów
Statystyka 241 wyświetleń 1 postów
Kombinatoryka i prawdopodobieństwo 0 wyświetleń 0 postów

Najnowsze posty

Zad dom 3 - Zadanie 20

Dominika

28 wyświetleń

Programowanie

zad.dom 2 - Zadanie 23

Dominika

139 wyświetleń

programowanie

15.57

Marta Marcinkowska

77 wyświetleń

Całki

15.47

Marta Marcinkowska

173 wyświetleń

Całka

krysicki 15.59

jakubb

73 wyświetleń

całki

krysicki 15.27

jakubb

76 wyświetleń

całki

6.133

Bartek

87 wyświetleń

#pochodnestudia

6.131 - błąd w odpowiedziach

olispi

80 wyświetleń

Pochodna 6.131

6.129 - błąd w odpowiedziach

olispi

96 wyświetleń

Pochodna 6.129

6.127 Pochodna

olispi

392 wyświetleń

6.127 Krysicki Włodarski

6.189

Marta Marcinkowska

80 wyświetleń

pochodna

6.113 - uwaga błąd w odpowiedziach

olispi

68 wyświetleń

Pochodna 6.113 Krysicki Włodarski

6.179b

Marta Marcinkowska

481 wyświetleń

pochodna