7293 wpisów na forum ‧ Bez komentarzyNajnowszeNajlepsze
Matematyka podstawowa
Procenty 46030 wyświetleń 167 postów
Błędy przybliżenia 3732 wyświetleń 8 postów
Potęgi i pierwiastki 10486 wyświetleń 34 postów
Logarytmy 6730 wyświetleń 34 postów
Wyrażenia i wzory skróconego mnożenia 6221 wyświetleń 20 postów
Równości i nierówności 2979 wyświetleń 9 postów
Funkcja liniowa 10459 wyświetleń 40 postów
Funkcja kwadratowa 20066 wyświetleń 76 postów
Funkcja wykładnicza 4145 wyświetleń 22 postów
Równania i nierówności 782 wyświetleń 5 postów
Ciągi 14867 wyświetleń 52 postów
Trygonometria 12985 wyświetleń 33 postów
Planimetria 16469 wyświetleń 59 postów
Geometria analityczna 14371 wyświetleń 50 postów
Zadania z treścią 3007 wyświetleń 10 postów
Kombinatoryka 7522 wyświetleń 27 postów
Statystyka 1473 wyświetleń 5 postów
Stereometria 4077 wyświetleń 21 postów
Inne 27100 wyświetleń 85 postów
Matematyka rozszerzona
Funkcje 71965 wyświetleń 182 postów
Funkcja kwadratowa 165295 wyświetleń 457 postów
Wielomiany 103768 wyświetleń 263 postów
Trygonometria 148054 wyświetleń 401 postów
Ciągi 69008 wyświetleń 175 postów
Szeregi 19752 wyświetleń 45 postów
Granice 36376 wyświetleń 90 postów
Zadania na dowodzenie nierówności 70766 wyświetleń 194 postów
Zadania na dowodzenie podzielności 35151 wyświetleń 87 postów
Logarytmy 43934 wyświetleń 118 postów
Funkcja wykładnicza 5945 wyświetleń 16 postów
Planimetria 173483 wyświetleń 515 postów
Rachunek różniczkowy 68991 wyświetleń 210 postów
Geometria analityczna 80469 wyświetleń 263 postów
Kombinatoryka i prawdopodobieństwo 122238 wyświetleń 407 postów
Zadania optymalizacyjne 79425 wyświetleń 243 postów
Stereometria 48437 wyświetleń 153 postów
Inne 125063 wyświetleń 510 postów
Fizyka
Kinematyka 30812 wyświetleń 114 postów
Dynamika 72387 wyświetleń 266 postów
Bryła sztywna 36277 wyświetleń 136 postów
Hydro–aerostatyka, 27027 wyświetleń 100 postów
Termodynamika 58644 wyświetleń 245 postów
Elektrostatyka 33323 wyświetleń 121 postów
Prąd stały 41375 wyświetleń 172 postów
Elektromagnetyzm 46033 wyświetleń 209 postów
Ruch harmoniczny 19437 wyświetleń 80 postów
Fale 16411 wyświetleń 67 postów
Grawitacja i kosmologia 28318 wyświetleń 101 postów
Optyka 36470 wyświetleń 129 postów
Cząstki i fale de Broglie'a 6336 wyświetleń 27 postów
Fizyka jądrowa 15026 wyświetleń 56 postów
Inne 22084 wyświetleń 127 postów
Studia
Matematyka 32759 wyświetleń 127 postów
Programowanie 2482 wyświetleń 6 postów
Różne 0 wyświetleń 0 postów
Matematyka 8 klasa
Potęgi i pierwiastki 2290 wyświetleń 10 postów
Wyrażenia algebraiczne 463 wyświetleń 2 postów
Procenty 181 wyświetleń 1 postów
Geometria płaska 3195 wyświetleń 21 postów
Geometria przestrzenna 2941 wyświetleń 13 postów
Oś liczbowa i układ współrzędnych 29 wyświetleń 1 postów
Zadania praktyczne oraz tekstowe 1163 wyświetleń 8 postów
Statystyka 0 wyświetleń 0 postów
Kombinatoryka i prawdopodobieństwo 0 wyświetleń 0 postów
Język angielski
Słownictwo (Vocabulary) 0 wyświetleń 0 postów
Rozumienie ze słuchu (Listening) 0 wyświetleń 0 postów
Rozumienie tekstów pisanych (Reading) 0 wyświetleń 0 postów
Wypowiedź pisemna (Writing) 0 wyświetleń 0 postów
Inne 118 wyświetleń 1 postów

Najnowsze posty

problem z zadaniem analiza matematyczna

dud13

12 wyświetleń

matura

zadanie 1 str.75 c)

Kacper

55 wyświetleń

zbiór zadań

Zadanie domowe nr.17, cz.2, zad.1

Igor

25 wyświetleń

Matematyka praca domowa nr.17

Zadanie 2.105 z wartości funkcji z grupy na fb

Gabi

31 wyświetleń

rachunek różniczkowy analiza matematyczna

Rozszerzenie 17 cz 1 zad 3 b)

PawełS

34 wyświetleń

Praca domowa

Arkusz 1 zadanie 8 aksjomat

Gracjan

23 wyświetleń

Matematyka rozszerzona

Równanie liniowe z parametrem

value

43 wyświetleń

Matematyka parametr równanie liniowe

Zadanie domowe nr 17 zadanie 6

wojtylqa

30 wyświetleń

Sprężyna

Pytanie do zajęć nr 17 - Ruch harmoniczny

Michał

27 wyświetleń

Fizyka ruch harmoniczny amplituda i wychylenie maksymalne

7,8

Paula

76 wyświetleń

Matematyka

Grawitacja

AleksanderJanic

13 wyświetleń

fizyka

fizyka - wykresy, pytanie

wojtylqa

15 wyświetleń

wykres

2022.5.2, str.202

Michał

19 wyświetleń

Fizyka drgania ciężarek na sprężynie