8506 wpisów na forum ‧ Bez komentarzyNajnowszeNajlepsze
Matematyka podstawowa
Procenty 73424 wyświetleń 208 postów
Błędy przybliżenia 4837 wyświetleń 9 postów
Potęgi i pierwiastki 15163 wyświetleń 43 postów
Logarytmy 11290 wyświetleń 37 postów
Wyrażenia i wzory skróconego mnożenia 9380 wyświetleń 31 postów
Równości i nierówności 4697 wyświetleń 14 postów
Funkcja liniowa 17967 wyświetleń 55 postów
Funkcja kwadratowa 32958 wyświetleń 97 postów
Funkcja wykładnicza 7114 wyświetleń 25 postów
Równania i nierówności 1877 wyświetleń 11 postów
Ciągi 23853 wyświetleń 66 postów
Trygonometria 18762 wyświetleń 41 postów
Planimetria 29350 wyświetleń 96 postów
Geometria analityczna 24109 wyświetleń 66 postów
Zadania z treścią 8193 wyświetleń 17 postów
Kombinatoryka 12848 wyświetleń 39 postów
Statystyka 2344 wyświetleń 8 postów
Stereometria 8033 wyświetleń 32 postów
Inne 42095 wyświetleń 121 postów
Matematyka rozszerzona
Funkcje 104435 wyświetleń 228 postów
Funkcja kwadratowa 234733 wyświetleń 522 postów
Wielomiany 146915 wyświetleń 315 postów
Trygonometria 205521 wyświetleń 478 postów
Ciągi 102214 wyświetleń 212 postów
Szeregi 27127 wyświetleń 49 postów
Granice 48835 wyświetleń 100 postów
Zadania na dowodzenie nierówności 98189 wyświetleń 238 postów
Zadania na dowodzenie podzielności 47094 wyświetleń 96 postów
Logarytmy 58800 wyświetleń 127 postów
Funkcja wykładnicza 8201 wyświetleń 18 postów
Planimetria 247525 wyświetleń 569 postów
Rachunek różniczkowy 98950 wyświetleń 239 postów
Geometria analityczna 118972 wyświetleń 323 postów
Kombinatoryka i prawdopodobieństwo 187983 wyświetleń 491 postów
Zadania optymalizacyjne 114108 wyświetleń 280 postów
Stereometria 72804 wyświetleń 189 postów
Inne 189279 wyświetleń 562 postów
Fizyka
Kinematyka 46827 wyświetleń 130 postów
Dynamika 107344 wyświetleń 290 postów
Bryła sztywna 57127 wyświetleń 158 postów
Hydro–aerostatyka, 40164 wyświetleń 109 postów
Termodynamika 87859 wyświetleń 269 postów
Elektrostatyka 48224 wyświetleń 138 postów
Prąd stały 61198 wyświetleń 179 postów
Elektromagnetyzm 70253 wyświetleń 220 postów
Ruch harmoniczny 30098 wyświetleń 90 postów
Fale 25398 wyświetleń 80 postów
Grawitacja i kosmologia 41374 wyświetleń 116 postów
Optyka 53173 wyświetleń 138 postów
Cząstki i fale de Broglie'a 9773 wyświetleń 32 postów
Fizyka jądrowa 22858 wyświetleń 71 postów
Inne 37835 wyświetleń 134 postów
Studia
Matematyka 52096 wyświetleń 148 postów
Programowanie 3694 wyświetleń 7 postów
Różne 0 wyświetleń 0 postów
Matematyka 8 klasa
Potęgi i pierwiastki 3088 wyświetleń 10 postów
Wyrażenia algebraiczne 635 wyświetleń 2 postów
Procenty 272 wyświetleń 1 postów
Geometria płaska 5024 wyświetleń 21 postów
Geometria przestrzenna 3994 wyświetleń 14 postów
Oś liczbowa i układ współrzędnych 35 wyświetleń 1 postów
Zadania praktyczne oraz tekstowe 2163 wyświetleń 9 postów
Statystyka 167 wyświetleń 1 postów
Kombinatoryka i prawdopodobieństwo 0 wyświetleń 0 postów

Najnowsze posty

2,3/77

Wiktoria Tkocz

11 wyświetleń

2 3/77

Zadanie domowe trygonometria 1a

Zosia

8 wyświetleń

Matematyka zbiór zadań trygonometria

5b) str 160 Zadanie domowe 11 cz. I Książka Kurs maturalny, poziom podstawowy

Pers

9 wyświetleń

matematyka kurs maturalny poziom podstawowy nierówności

zadanie z 1 lekcji kursu

aksrowaja

34 wyświetleń

wartosc bezwzgledna funkcje

7.92 c

Zosia

15 wyświetleń

Matematyka zbiór zadań Kurczab trygonometria

Kurczab 7.88 d

Zosia

19 wyświetleń

matematyka trygonometria kurczab

2020L.4

Julia

20 wyświetleń

matura lipiec 2020

Zadanie z pracy domowej numer 10do

Marta Marcinkowska

32 wyświetleń

Ksiązka z kursu

Zadanie z ciągów z matury próbnej Operon

Milena Kraus

34 wyświetleń

ciągi matura próbna Operon

Zadanie domowe nr 11 cz.II, strona 76, zad.1 przykład b

zosiaxxx

42 wyświetleń

matematyka rozszerzona granice

zad dom 11 zad 1 c)

aleksyforum

30 wyświetleń

dowodzenie podzielnosci

Praca Domowa 11 Zad 1a

Karo7877

41 wyświetleń

Matematyk Dowodzenie podzielności zadanie domowe