8153 wpisów na forum ‧ Bez komentarzyNajnowszeNajlepsze
Matematyka podstawowa
Procenty 59367 wyświetleń 202 postów
Błędy przybliżenia 4232 wyświetleń 8 postów
Potęgi i pierwiastki 12472 wyświetleń 36 postów
Logarytmy 8858 wyświetleń 37 postów
Wyrażenia i wzory skróconego mnożenia 7355 wyświetleń 21 postów
Równości i nierówności 3719 wyświetleń 12 postów
Funkcja liniowa 13810 wyświetleń 45 postów
Funkcja kwadratowa 26040 wyświetleń 88 postów
Funkcja wykładnicza 5451 wyświetleń 23 postów
Równania i nierówności 1139 wyświetleń 7 postów
Ciągi 19235 wyświetleń 65 postów
Trygonometria 15759 wyświetleń 38 postów
Planimetria 23033 wyświetleń 96 postów
Geometria analityczna 19738 wyświetleń 65 postów
Zadania z treścią 6432 wyświetleń 17 postów
Kombinatoryka 10154 wyświetleń 38 postów
Statystyka 1895 wyświetleń 8 postów
Stereometria 6100 wyświetleń 30 postów
Inne 33795 wyświetleń 120 postów
Matematyka rozszerzona
Funkcje 85271 wyświetleń 200 postów
Funkcja kwadratowa 193621 wyświetleń 474 postów
Wielomiany 122005 wyświetleń 275 postów
Trygonometria 174371 wyświetleń 445 postów
Ciągi 87847 wyświetleń 207 postów
Szeregi 23443 wyświetleń 48 postów
Granice 42250 wyświetleń 96 postów
Zadania na dowodzenie nierówności 83649 wyświetleń 219 postów
Zadania na dowodzenie podzielności 40938 wyświetleń 93 postów
Logarytmy 51173 wyświetleń 125 postów
Funkcja wykładnicza 7014 wyświetleń 17 postów
Planimetria 212518 wyświetleń 566 postów
Rachunek różniczkowy 84896 wyświetleń 237 postów
Geometria analityczna 100114 wyświetleń 319 postów
Kombinatoryka i prawdopodobieństwo 157116 wyświetleń 488 postów
Zadania optymalizacyjne 97899 wyświetleń 280 postów
Stereometria 60500 wyświetleń 188 postów
Inne 156076 wyświetleń 557 postów
Fizyka
Kinematyka 37924 wyświetleń 118 postów
Dynamika 89271 wyświetleń 277 postów
Bryła sztywna 45751 wyświetleń 147 postów
Hydro–aerostatyka, 33073 wyświetleń 107 postów
Termodynamika 72686 wyświetleń 256 postów
Elektrostatyka 40334 wyświetleń 133 postów
Prąd stały 51030 wyświetleń 179 postów
Elektromagnetyzm 57768 wyświetleń 220 postów
Ruch harmoniczny 24710 wyświetleń 90 postów
Fale 20889 wyświetleń 80 postów
Grawitacja i kosmologia 34862 wyświetleń 116 postów
Optyka 44844 wyświetleń 138 postów
Cząstki i fale de Broglie'a 7968 wyświetleń 32 postów
Fizyka jądrowa 18806 wyświetleń 70 postów
Inne 29374 wyświetleń 134 postów
Studia
Matematyka 40477 wyświetleń 127 postów
Programowanie 3073 wyświetleń 6 postów
Różne 0 wyświetleń 0 postów
Matematyka 8 klasa
Potęgi i pierwiastki 2655 wyświetleń 10 postów
Wyrażenia algebraiczne 542 wyświetleń 2 postów
Procenty 207 wyświetleń 1 postów
Geometria płaska 4064 wyświetleń 21 postów
Geometria przestrzenna 3398 wyświetleń 13 postów
Oś liczbowa i układ współrzędnych 33 wyświetleń 1 postów
Zadania praktyczne oraz tekstowe 1679 wyświetleń 9 postów
Statystyka 104 wyświetleń 1 postów
Kombinatoryka i prawdopodobieństwo 0 wyświetleń 0 postów

Najnowsze posty

380

Zahhak

27 wyświetleń

Dwa punkty wspólne

wzór

Anna

66 wyświetleń

okres T

nowa era 2018 zad.16

KlaudiaN

37 wyświetleń

fizyka

nowa era 2018 zad.15.4

KlaudiaN

39 wyświetleń

fizyka

nowa era 2018 zad.12, zad.13

KlaudiaN

25 wyświetleń

fizyka

Arkusz 7.17

ZASARF

28 wyświetleń

elektrostatyka

Arkusz 7.7

ZASARF

20 wyświetleń

elektrostatyka

Arkusz 7

ZASARF

24 wyświetleń

Siła odśrodkowa

Próbna matura z OPERONEM 2022/2023

faustyna

38 wyświetleń

Fizyka matura próbna

Energia kinetyczna bryły sztywnej

Vlad.s21

25 wyświetleń

Fizyka energia

Zadanie domowe nr 26, część II zadanie 2

Vlad.s21

32 wyświetleń

Fizyka fizyka jądrowa

siła elektromotoryczna prądnicy arkusz nr 5 zad 9.2

Kasia

24 wyświetleń

fizyka prądnica

2022.11.2

Xe

44 wyświetleń

energia fotonu stan podstawowy