Matematyka podstawowa
Procenty 12965 wyświetleń 87 postów
Błędy przybliżenia 1810 wyświetleń 8 postów
Potęgi i pierwiastki 3687 wyświetleń 23 postów
Logarytmy 2023 wyświetleń 14 postów
Wyrażenia i wzory skróconego mnożenia 2886 wyświetleń 12 postów
Równości i nierówności 1135 wyświetleń 6 postów
Funkcja liniowa 3356 wyświetleń 23 postów
Funkcja kwadratowa 5885 wyświetleń 38 postów
Funkcja wykładnicza 1111 wyświetleń 9 postów
Równania i nierówności 169 wyświetleń 2 postów
Ciągi 4095 wyświetleń 18 postów
Trygonometria 5750 wyświetleń 24 postów
Planimetria 5453 wyświetleń 29 postów
Geometria analityczna 4662 wyświetleń 29 postów
Zadania z treścią 922 wyświetleń 6 postów
Kombinatoryka 2638 wyświetleń 17 postów
Statystyka 486 wyświetleń 3 postów
Stereometria 1171 wyświetleń 8 postów
Inne 10358 wyświetleń 73 postów
Matematyka rozszerzona
Funkcje 32053 wyświetleń 130 postów
Funkcja kwadratowa 72703 wyświetleń 325 postów
Wielomiany 45576 wyświetleń 194 postów
Trygonometria 66141 wyświetleń 294 postów
Ciągi 29515 wyświetleń 124 postów
Szeregi 9292 wyświetleń 34 postów
Granice 15486 wyświetleń 62 postów
Zadania na dowodzenie nierówności 30977 wyświetleń 132 postów
Zadania na dowodzenie podzielności 14225 wyświetleń 55 postów
Logarytmy 16737 wyświetleń 68 postów
Funkcja wykładnicza 2547 wyświetleń 10 postów
Planimetria 60388 wyświetleń 249 postów
Rachunek różniczkowy 23299 wyświetleń 110 postów
Geometria analityczna 28959 wyświetleń 154 postów
Kombinatoryka i prawdopodobieństwo 44057 wyświetleń 251 postów
Zadania optymalizacyjne 29061 wyświetleń 152 postów
Stereometria 17899 wyświetleń 92 postów
Inne 42730 wyświetleń 244 postów
Fizyka
Kinematyka 10119 wyświetleń 53 postów
Dynamika 23586 wyświetleń 157 postów
Bryła sztywna 11167 wyświetleń 81 postów
Hydro–aerostatyka, 7357 wyświetleń 60 postów
Termodynamika 15036 wyświetleń 122 postów
Elektrostatyka 9118 wyświetleń 66 postów
Prąd stały 9904 wyświetleń 66 postów
Elektromagnetyzm 10927 wyświetleń 68 postów
Ruch harmoniczny 5278 wyświetleń 37 postów
Fale 5086 wyświetleń 35 postów
Grawitacja i kosmologia 10519 wyświetleń 71 postów
Optyka 11682 wyświetleń 82 postów
Cząstki i fale de Broglie'a 1693 wyświetleń 14 postów
Fizyka jądrowa 4748 wyświetleń 40 postów
Inne 3985 wyświetleń 30 postów
Studia
Matematyka 8587 wyświetleń 65 postów
Programowanie 796 wyświetleń 4 postów
Różne 0 wyświetleń 0 postów
Matematyka 8 klasa
Potęgi i pierwiastki 550 wyświetleń 10 postów
Wyrażenia algebraiczne 114 wyświetleń 1 postów
Procenty 38 wyświetleń 1 postów
Geometria płaska 187 wyświetleń 4 postów
Geometria przestrzenna 0 wyświetleń 0 postów
Oś liczbowa i układ współrzędnych 0 wyświetleń 0 postów
Zadania praktyczne oraz tekstowe 87 wyświetleń 1 postów
Statystyka 0 wyświetleń 0 postów
Kombinatoryka i prawdopodobieństwo 0 wyświetleń 0 postów

Najnowsze posty

Zadananie domowe nr 9/ zad.6

milka08

2 wyświetleń

Matura fizyka

87/1d

aleksandra_12

6 wyświetleń

Matura

Zadanie domowe 11 cz.I zad.5 podpunkt b)

Emilka

5 wyświetleń

#matematyka

zadanie domowe 86/1/h

regor

11 wyświetleń

wykres dowodzenie

Zadanie 2, 5, 8, 9 praca domowa nr 9

Mikołaj

28 wyświetleń

Matematyka egzamin 8 klasisty

praca domowa 11 zad 3.3

adaganko

10 wyświetleń

fizyka

praca domowa 11 zad 2.2

adaganko

9 wyświetleń

fizyka

2018.N.8

viGor

12 wyświetleń

Rozkład na trojmiany

Zad 2/119

Gabi

11 wyświetleń

Matematyka podstawa

zad dom 11 cz II, zadanie 2

paulab

23 wyświetleń

funkcja kwadratowa

2020.3

mm

13 wyświetleń

Bryła sztywna

fizyka 2012.6

regor

9 wyświetleń

Licznik Geigera-Müllera

ZZ.33.1 i ZZ.33.4

mm

13 wyświetleń

Bryła sztywna